Jazz & Etno Finland LIVE 2019 -tuki nyt haettavissa

Hakemukset ohjeiden mukaisesti 20.3.2019 mennessä

Hannu Saha, 01.03.2019

Jazz Etno Finland Live Logo 06

Jazz & Etno Finland LIVE 2019 -tukea haettavissa

JAZZ JA ETNO FINLAND LIVE 2019 HAKU

Jazz & Etno Finland LIVE on vuonna 2016 käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa musiikin vapaalle kentälle uudenlainen tukimalli, jota voidaan jatkossa käyttää myös muissa musiikkilajeissa. Jazz & Etno Finland LIVE -tukea jaetaan ammattimaiseen ja säännölliseen jazzia ja/tai etnoa (kansanmusiikki ja maailmanmusiikki) tarjoavaan klubi/konserttitoimintaan vuodelle 2019.

Tukea myönnetään paikallisille ammattimaisille klubi/konserttitoiminnan järjestäjille loppuvuodeksi esiintyjien palkkioihin. 

Tuen saaminen edellyttää kuntarahoitusta, ja tuki voi olla enintään kaksinkertainen kuntarahoitukseen nähden. Toiminnan säännöllisyys tarkoittaa vähintään kerran kuukaudessa järjestettäviä konsertteja vähintään seitsemänä kuukautena loppuvuoden aikana. 

Tukea on mahdollista hakea maaliskuusta 2019 alkaen järjestettäviin jazz- ja etnokonsertteihin. Ammattimaisuuskriteerin täyttämiseksi muusikkokohtaisen palkkiotason tulee olla vähintään 200 euroa per konsertti, ja markkinoinnista täytyy huolehtia asianmukaisesti. Jazzliiton tai Kansanmusiikkiliiton kiertueisiin tai yhteistuotantokiertueisiin sisältyviä esiintymisiä ei tueta.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon miten esitetty ohjelmisto suhteutuu musiikkialan teeseihin tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tukea haetaan ammattimaisesti toimivien muusikoiden, musiikkiyhdistysten, musiikkiklubien, konserttitalojen, alan yritysten ja yksittäisten tapahtumantuottajien kotimaassa järjestämiin konserttisarjoihin.

Hakemukset on toimitettava Musiikin edistämissäätiölle 20.3.2019 mennessä. Mikäli hakija on saanut Jazz Finland LIVE -tukea vuonna 2018, sen tulee olla selvitetty MES:lle ennen vuoden 2019 tuen hakemista.

HAKUOHJEET:

Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella missä näkyy seuraavat tiedot:

• hakijan nimi ja yhteystiedot

• haettava summa

• konserttitoiminnan kuvaus: montako hankkeen rahoituksella toteutettavaa konserttia järjestetään vuonna 2019

• esiintyjät: esimerkkejä tulevista esiintyjistä mm. yhtyeet, kokoonpanot, yksittäiset artistit, yms.

• arvio henkilötyöpäivistä (konserteissa esiintyvien muusikoiden työpäivien määrä)

• kustannusarvio (sisältäen artistien matka- ja majoituskulut)

• rahoitussuunnitelma/tulot (pääsylippu, sponsoritulot, kuntarahoitus)

Tiedustelut:

Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 Helsinki 

email: mes(at)musiikinedistamissaatio.fi

Ulla Haukatsalo 

puh. 09-6803 4042