MESin tukitoiminta 2016

 

Säätiö toteutti tarkoitustaan neljäntenä toimintavuotenaan myöntämällä tukea eri tehtäväalueille yhteensä reilut 2,6  milj. euroa. Summa jakautui eri tehtäväalueille seuraavasti:

 

Äänitetuotanto                                                       331 750,00  euroa        

Elävän musiikin hankkeet                                     791 756,30  euroa  ( *

Kuoromatkat                                                          80  500,00  euroa  (**

Audiovisuaalinen musiikkituotanto                       441 132,00  euroa  (***

Markkinointi- ja vienti                                           246 950,00  euroa   

Työskentely                                                         639 900,00  euroa         

Koulutustoiminta                                                    40 000,00  euroa   

Julkaisutoiminta                                                     40 000,00  euroa

Muut avustukset                                                    17 500,00  euroa

Tutkimus                                                                10 000,00  euroa      YHTEENSÄ   2 639 488,30 euroa     

 

(*   Summa sisältää OKM:n VAKA-tuen osuuden 346 870,00 euroa)

(**   Kuoromatkatuki on rahoitettu OKM:n erityisavustuksella)

(*** Summa sisältää AV-erityistuen 200.000 euroa)

 

Hakemuksia MESille tehtiin noin 3 600 kpl, joista myönteisen päätöksen sai 1576 hakemusta.

 

Äänitetuotantotuki

Äänitetukea myönnettiin 304 uudelle kotimaiselle äänitteelle, joista 258 oli kevyen musiikin levyjä, 46 vakavan.  Suurin osa tuesta 82 % meni kevyelle musiikille. Vakavan musiikin osuus oli 18  %.

 

Elävän musiikin tuki (sis. kuoromatkat)

Elävän musiikin tukea myönnettiin 512 erilaiselle hankkeelle. Näistä 92 % toteutettiin kotimaassa, 8 % ulkomailla. Kevyen musiikin osuus tuesta oli noin 75 %, vakavan 25 %.

 

Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki

AV-tukea myönnettiin 159  musiikkivideolle ja 9 musiikkidokumentille/musiikkiohjelmalle. Muita audio-visuaalisen alan tuotantoja koskevia päätöksiä tehtiin 21 kpl. Tuetut tuotannot koskivat pääasiassa kevyttä musiikkia.

 

Markkinointi- ja vientituki

Markkinointi- ja vientitukea myönnettiin 86 erilaiselle musiikkialan markkinointi- ja vientihankkeelle, jotka pääosin edustivat kevyttä musiikkia.

 

Työskentelytuki

Työskentelytukipäätöksiä tehtiin 374 kpl.  Pääasiassa työskentelytukijaksot olivat yhden kuukauden pituisia. Suurin osa koski kevyen musiikin alaa.

 

Koulutustuki

Koulutustukea myönnettiin 25 koulutustapahtumaan, joista 13 oli vakavan ja 12 kevyen musiikin hanketta.

 

Julkaisutuki

Julkaisutukea myönnettiin 35 nuottijulkaisulle.

 

Tutkimustuki

Tutkimustuen päätöksiä tehtiin kuusi.

 

Muut avustukset

Edellä oleviin tehtäväalueihin kuulumattomia päätöksiä tehtiin kaksi.

 

powered by eMedia