Työskentelytuki

Päivitetty 15.12.2017

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun.

Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu sekä julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma). Työskentelytukea voi kuitenkin saada myös sellaiseen säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen, jonka julkaisukohde ei ole hakuvaiheessa tiedossa.

Tuen saajan on kahden kuukauden sisällä työskentelyjakson päättymisestä tehtävä MES:lle kirjallinen selvitys työskentelyjaksosta. Selvityksessä tulee riittävän laajasti raportoida mitä olet saanut aikaan apurahalla ja miten työskentelysi on edennyt. Selvityksessä tulee vahvistaa valmistellun tuotannon julkaisu- ja esitysaikataulu. Selvityksen puuttuminen estää uuden apurahan saamisen.

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustannuksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa noin valtion taiteilija-apurahaa (MES:n myöntämä työskentelytuki on tällä hetkellä 1 690 €/kk) ja se on verotonta. Myönnetyt työskentelytuet ilmoitetaan verottajalle säätiön vuosi-ilmoituksella.Työskentelytuki on käytettävä viimeistään päätösvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Työskentelytuen saaminen edellyttää, että saajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Vuoden 2018 alusta astuu voimaan uudistus, jonka mukaan yhtyeenä tai ryhmänä haettu yhden kuukauden apuraha voidaan myöntää jäsenille tarvittaessa myös puolikkaana. Yhtyeiden ym. kokoonpanojen jokaisen jäsenen pitää hakea työskentelytukea henkilökohtaisesti.

Työskentelytukea voi hakea ainostaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jos hakija on kirjautunut aiemmin hakijaksi yhdistyksen, yhteisön tai yrityksen tunnuksilla, niillä ei voi hakea. 

Hakuajat

1)  28.2.2018 mennessä
2)  30.4.2018 mennessä
3)  31.8.2018 mennessä
4)  31.10.2018 mennessä

Hakemus pitää toimittaa aina ennen työskentelyjakson alkamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Sama hakija voi saada työskentelytukea maksimissaan 3 kuukautta kalenterivuoden aikana.

 

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia