Markkinointi- ja vientituki

Päivitetty 19.2.2018

Markkinointi/vientituen piiriin kuuluvat erilaiset kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeet, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. Tukea myönnetään sellaisille hankkeille, joista on odotettavissa vientituloja joko suoraan tai välillisesti.

Markkinointisuunnitelman tulee sisältää budjetin ja aikataulun lisäksi myös tietoa siitä, kuka suunnitelman toteuttaa. Esim. vientimatkan osalta on käytävä ilmi tapaamiset ja toimenpiteet, joilla vientiä edistetään matkan aikana.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakuajat

1)  15.1.2018 mennessä
2)  15.4.2018 mennessä
3)  15.8.2018 mennessä
4)  15.10.2018 mennessä

Hakemukset on toimitettava ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset käsittelee alan asiantuntijoista koottu toimikunta. Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös sähköisesti heti kun kunkin kierroksen päätökset on vahvistettu. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus.

Markkinointi- ja vientituen kohteita voivat olla esimerkiksi

 • erityinen hankekohtainen, erityinen yrityskohtainen tai erityinen toimialaan kohdistuva tiedotus- ja markkinointikampanja kotimaassa tai ulkomailla
 • osallistuminen musiikkialan kansainvälisiin messu-, näyttely- yms. tapahtumiin, joihin liittyy vientitavoitteita ja   -toimenpiteitä ja joihin ei ole saatu Music Finlandin matka- tai teosvientitukea
 • vientijulkaisut ja muut viennin edistämiseen tarkoitetut PR-julkaisut (Huom!: musiikkivideoihin ja muihin audiovisuaalisiin PR-julkaisuihin haetaan ensisijaisesti Music Finlandin AV-tukea) 
 • ulkomaisten alan asiantuntijoiden, toimittajien ja toimijoiden kutsuminen Suomeen alan tapahtumiin
 • ulkomaiset showcase-, lämmittelijä- ja muut promootio-esiintymiset, joista ei muusikoille makseta palkkiota

Tukea EI pääsääntöisesti myönnetä

 • tavanomaiseen tiedotus-, kehitys- ja markkinointitoimintaan, esim. yrityksen nettisivujen tai verkkokaupan perustamiseen, demojen tuotantokuluihin tai levyn lanseeraukseen
 • tavanomaisiin esiintymisiin tai kiertueisiin, joista esiintyjä saa palkkiota (ks. MES:n elävän musiikin tuki)
 • vientihankkeisiin, joihin on mahdollisuus saada tai on jo saatu Music Finlandin julkaisukiertue- tai showcase-tukea. Niihin myönnetään MES:n tukea vain poikkeustapauksissa. Myös Music Finlandin koordinoimiin vientitapahtumiin, esim. Womex, Midem, Eurosonic, joita MES on tukenut MF:n kautta, myönnetään tukea vain poikkeustapauksissa, esimerkkinä yksittäiset artistit, joilla ei ole yhtiötä ja jotka eivät näin ollen ole oikeutettuja MF:n jakamiin tukiin.
 • vientihankkeisiin, joilla ei katsota olevan varsinaista vientitavoitetta, -suunnitelmaa tai -tuotetta, joista jollain aikavälillä olisi realistista saada vientituloja
 • lähialueille suuntautuviin vienti- ja messumatkoihin ja tapahtumiin, esim. Tallinna, Pietari, Tukholma
 • kilpailuosallistumisiin
 • päivärahoihin

 

 

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia