Markkinointi- ja vientituki

Markkinointi/vientituen piiriin kuuluvat erilaiset kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeet, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakuajat

1)  31.1. mennessä
2)  30.4. mennessä
3)  31.8. mennessä
4)  31.10. mennessä

Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös sähköisesti heti kun kunkin kierroksen päätökset on tehty.

Hakemukset on toimitettava ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.

Hakemukset käsittelee alan asiantuntijoista koottu toimikunta. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus.

Markkinointi-/vientituen kohteita voivat olla esimerkiksi

  • hanke- tai yrityskohtainen tai toimialaan kohdistuva tiedotus-/markkinointikampanja
  • osallistuminen musiikkialan kansainvälisiin messu-, näyttely- yms. tapahtumiin
  • vientijulkaisut ja muut viennin edistämiseen tarkoitetut PR-julkaisut
  • ulkomaisten alan asiantuntijoiden ja toimijoiden kutsuminen Suomeen alan tapahtumiin
  • ulkomaiset showcase-, lämmittelijä- ja muut promoluonteiset esiintymiset, joista ei muusikoille makseta palkkiota

Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä

  • yksittäisten julkaisujen ja tapahtumien tavanomaiseen kotimaan markkinointiin ja mainontaan, esim. printti- ja sähköinen mainonta ja mainosmateriaalin painatus
  • vientihankkeisiin, joihin on mahdollisuus saada tai on jo saatu Music Finlandin livetukea. Niihin myönnetään MESin tukea vain poikkeustapauksissa. Esimerkkinä yksittäiset artistit, joilla ei ole yhtiötä ja jotka eivät näin ollen ole oikeutettuja MF:n jakamiin tukiin.
  • vientihankkeisiin, joilla ei katsota olevan varsinaista vientitavoitetta, -suunnitelmaa tai -tuotetta, joista jollain aikavälillä olisi realistista saada vientituloja

 

  • lähialueiden vientitapahtumiin
  • päivärahoihin

 

 

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia