Julkaisu-, koulutus- ja tutkimustuki

Julkaisutukea myönnetään mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin, ja se painottuu ammattimaisesti toimivien kustantajien toimintaan. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan.

Hakuajat

1) 31.3. mennessä
2) 30.9. mennessä


Koulutustukea
myönnetään ensisijaisesti kotimaista musiikkia edistävien, ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen Henkilökohtaiset opiskeluapurahat eivät kuulu tuen piiriin.

Hakuajat

1) 31.3. mennessä
2) 30.9. mennessä


Tutkimustukea
myönnetään sellaisille hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. Opinnäytetyöt, pro gradut, väitöskirjat yms., eivät pääsääntöisesti kuulu MESin tutkimustuen piiriin, poikkeuksena hankkeet, joilla selvästi on merkitystä suomalaisen musiikkikulttuurin kannalta. Hakemukseen tulee liittää tarkka tutkimus- ja julkaisusuunnitelma.

Hakuajat

1) 31.3. mennessä
2) 30.9. mennessä

 

Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös kirjallisesti heti kun kunkin kierroksen päätökset on tehty.

 

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia