Äänitetuotantotuki uudistuu

MES:n äänitetuotantotuki uudistuu vuoden 2017 toisesta hausta alkaen. Tulevaisuudessa äänitetuotantotukea haetaan joko äänitetukena tai artistiuratukena. Kumpaakin tukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen. Kumpaistakin tukimuotoa varten on hakijoille oma erillinen sähköinen hakulomake.

Kummankin tukimuodon hakemukset käsitellään eri musiikkilajien asiantuntijoista koostuvassa toimikunnassa. Äänitetuen osalta päätösesitykset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, artistiuratuen päätösesitykset tehdään kirjallisista tuotantosuunnitelmista. Päätökset vahvistaa lopullisesti säätiön hallitus.

Äänitetukea haetaan yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia. Sisällön laajuus (albumi, EP tai vastaava) tulee selvittää hakemuksessa. Hakemuksen liitteenä on toimitettava näytteitä (3-5 kpl) äänitteelle tulevasta musiikista. Näytteiden tulee olla mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä.

Äänitetuen keskeisiä tukikriteereitä ovat musiikin ja esittämisen laatu ja taso, ohjelmiston omaperäisyys, tuoreus ja mielenkiintoisuus, äänitteen musiikillinen ja kulttuurinen merkitys sekä jakelu (äänitteellä tulee olla kaupallinen, ammattimaisesti toimiva fyysinen ja/tai digitaalinen jakelukanava). Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.

Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Tuen kohteena ovat kaikki musiikin lajit. Hakemus tehdään kerran vuodessa, äänitetuotantotuen vuoden toisella kierroksella (30.4. mennessä). Artistiuratuella on tarkoitus vahvistaa suomalaisten ja Suomessa toimivien artistien urien ammattimaista rakentamista ja edistämistä sekä mahdollistaa riskinotto artistien uraa edistämään rakennetuissa tuotannoissa.

Uudet äänitetuotantotuet ovat haettavissa 30.4. mennessä. Uudet sähköiset hakukaavakkeet avautuvat  MES-sivuilla 15.3.

Hakuajat

1) 31.1. mennessä
2) 30.4. mennessä
3) 31.8. mennessä
4) 31.10. mennessä

Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös kirjallisesti heti kun kunkin kierroksen päätökset on tehty.

Hakemukset käsittelee ensin eri musiikkilajien asiantuntijoista koottu toimikunta, joka tekee niihin päätösesitykset toimitettujen musiikkinäytteiden kuuntelun perusteella. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus.

Äänitetuen keskeisiä tukikriteereitä ovat

  • musiikin ja esittämisen laatu ja taso
  • ohjelmiston omaperäisyys, tuoreus ja mielenkiintoisuus
  • äänitteen musiikillinen ja kulttuurinen merkitys
  • jakelu: äänitteellä tulee olla kaupallinen, ammattimaisesti toimiva fyysinen ja/tai digitaalinen jakelukanava

 

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia