Tukimuodot

Päivitetty 15.12.2017

Musiikin edistämissäätiö sr:n eli MES:n tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Säätiön toiminnassa yhdistyvät aiemmat ESEKin ja LUSESin tukitoiminnat.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.

Tukitoiminnan tehtäväalueet ovat:

  • äänitetuotannon tuki
  • elävän musiikin tuki
  • audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki
  • markkinointi- ja vientituki
  • työskentelytuki
  • julkaisu-, koulutus- ja tutkimustuki

Tukea myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään sähköisesti. Hakemukset käsittelee kunkin tukialueen oma, alan asiantuntijoista koottu toimikunta. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus.

Hakemukset tulee toimittaa pääosin ennen hankkeiden toteuttamista/tuotantojen julkaisemista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Poikkeuksena on äänitetuotantotuki, jonka osalta astuu voimaan uudistus vuoden 2018 alusta alkaen; Äänitetuen haku voidaan tehdä myös julkaisuajankohdan jälkeen, kuitenkin enintään 4 kuukautta julkaisuajankohdasta.

Päätökset ilmoitetaan kaikille kirjallisesti. Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa.

Äänitetuotannon tuella, elävän musiikin tuella, audiovisuaalisen musiikkituotannon tuella, markkinointi- ja vientituella sekä työskentelytuella on neljä hakuaikaa vuodessa.

Julkaisu-, koulutus- ja tutkimustuella on kaksi  hakuaikaa vuodessa.

 

 


Äänitetuotantotuki
Markkinointi- ja vientituki
Elävän musiikin tuki
Työskentelytuki
Julkaisu-, koulutus- ja tutkimustuki
AV-tuotantotuki
Vinkkejä hakuprosessiin

powered by eMedia