Markkinointi- ja vientituen tiliselvitysohje

Tiliselvitys tehdään vapaamuotoisesti ja lähetetään allekirjoitettuna postitse MESille. Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • kirjanpitoon perustuva yhteenvetolaskelma hankkeen toteutuneista kuluista budjetissa ilmoitettujen kulukohtien mukaisesti sekä toteutuneista tuloista ja rahoituksesta
  • lyhyt raportti hankkeen toteuttamisesta ja sille asetettujen odotusten tuloksista

 

Yhteystiedot

Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI

powered by eMedia