Jazz & Etno Finland LIVE -tukea haettavissa

 

MES-soitinpankille suuri apuraha Suomen Kulttuurirahastolta

Musiikin edistämissäätiön MES-soitinpankki sai yhden suurimmista Suomen Kulttuurirahaston tämän vuoden apurahoista, yhteensä 150.000 euroa kolmelle vuodelle. Hanke ”Suomi-soitin Suomi-puusta” toteutetaan yhteistyössä Suomen Soitinrakentajien Killan asiantuntijoiden kanssa. Tutkimushankkeen ytimessä ovat suomalainen puu, puunkäsittely ja rakennusosaa­minen, jotka tuodaan entistä tärkeämmäksi osaksi suomalaista soitinrakennusta.

Suomi-soitin -projektissa suomalaisilta huippurakentajilta tilataan erityisiä suomalaismalleja eri soitinper­heistä kitaroista kanteleisiin tai lyömäsoittimiin. Soittimet tulevat valmistuttuaan suomalaisten ammattisoittajien käyttöön osana MES-soitinpankin toimintaa. Muusikko saa soittimen käyttöönsä lyhytaikaisesti, esimerkiksi parista viikosta kahteen kuukauteen kerrallaan, pientä huoltokorvausta vastaan.

Suomalainen soitinrakennus on elänyt jo pitkään noususuhdannetta. Nousu alkoi 1980-luvulla ja positiivinen kehitys on ollut jatkuvaa. Myös alan tutkimustyö on huippuluokkaa. MES-soitinpankin ja Suomen Soitinrakentajien Killan hankkeessa on tarkoitus konkretisoida miten tehty tutkimustyö voi siirtyä yksittäisten soitinrakentajien ja alan yritysten pääomaksi. Työtä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluvat soitinrakentajamestari, musiikin tohtori Rauno Nieminen sekä suomalaiset huippurakentajat Juha Lottonen ja Juha Ruokangas. Hanketta johtaa Musiikin edistämissäätiö johtaja, dosentti Hannu Saha.

Hanke on kolmivuotinen. Vuosi 2017 alkaa tiedonkeruuna ja kartoituksena, materiaalien hankintana ja alustavana kokeilutoimintana. Ensimmäisenä vuonna tehdään myös ensimmäiset soitinhankinnat. Vuosina 2018-2019 kootaan yhteen tutkimus- ja kokeilutoiminnan tulokset. Kokeilu- ja innovaatiotoiminta jatkuu, jonka perustalta päätetään uudet soitinhankinnat. Hankkeen tulosten julkistamiseksi sekä Suomi-soitinten esittelemiseksi järjestetään Suomi-soitin-konsertteja G Livelabin erinomaisessa akustiikassa parhaiden suomalaismuusikoiden voimin. Konsertit järjestetään yhteistyössä klubin kanssa.

Hanke on myös osa itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlintaa.

MES-soitinpankki tuo arvosoittimet muusikoiden ulottuville.

Musiikin edistämissäätiön uusi hanke palauttaa arvosoittimet musiikintekijöiden käyttöön.

Instrumentteihin liittyvä markkinakehitys ja valmistusmateriaalien hupeneminen on tehnyt vintage-soittimista lähinnä sijoittajien ja keräilijöiden hankintakohteita. Lisäksi MES-soitinpankki tukee korkealaatuista suomalaista soitinrakennusperinnettä tilaamalla uusia soittimia kotimaisilta valmistajilta.

Toiminta on alkanut 1.11.2016

 

Tervetuloa MES-soitinpankkiin tästä linkistä:

 

http://www.mes-soitinpankki.fi

powered by eMedia